Cursos de formación gratuitos

Organizamos cursos, seminarios, charlas e xornadas dirixidas a todas as mulleres e familias do ámbito rural tanto presenciais como on-line.

Utilidades

Coñecementos

Gratuitos

Organizamos cursos, seminarios, charlas e xornadas dirixidas a todas as mulleres e familias do ámbito rural tanto presenciais como on-line.

  • Incorporación á Empresa Agraria.
  • Informática e Novas Tecnoloxías da Información.
  • Transformación, comercialización e marqueting de produtos agrarios autóctonos.
  • Diversificación de actividades económicas no medio rural. Autoemprego. Cooperativismo.
  • Desenvolvemento rural sostible. Autoemprego. Cooperativismo.
  • Aproveitamentos non madereiros do monte. Autoemprego. Cooperativismo.

Os cursos